Przepisy klasowe – KLASA REGATOWA SIGMA ACTIVE (KRSA)

Część A – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klasa Regatowa SIGMA ACTIVE (KRSA) jest klasą jachtów monotypowych.
 2. Działalnością organizacyjną i sportową KRSA kieruje Stowarzyszenie Klasy SIGMA ACTIVE i Sympatyków Aktywnego Żeglarstwa.
 3. Jachty SIGMA ACTIVE posiadające ważna kartę pomiarową przeznaczone mogą być do: szkolenia, żeglowania rekreacyjnego, regat flotowych i regat meczowych.
 4. Wymaganym dokumentem KRSA jest karta pomiarowa jachtu.
 5. Karta pomiarowa składa się z dwóch części: a) część pierwsza potwierdza zgodność kadłuba, miecza, płetwy steru; b) część druga potwierdza zgodność wymiarów masztu, bomu, żagli i masy.
 6. Do potwierdzenia zgodności w części pierwszej karty pomiarowej upoważniony jest wyłącznie producent (Firma MAWAMED).
 7. Do potwierdzenia części drugiej upoważniony jest producent lub upoważniony przez KRSA mierniczy.
 8. Numer karty pomiarowej jest przypisany do danego jachtu i nie może być przenoszony na inny jacht.
 9. Jacht może być pozbawiony karty pomiarowej na wniosek producenta lub mierniczego klasy gdy przestanie spełniać przepisy pomiarowe KRSA.
 10. Sternik prowadzący jacht odpowiada za stan techniczny jachtu, jego bezpieczeństwo, bezpieczeństwo załogi oraz za zgodność jego parametrów z przepisami KRSA.
 11. Sternik musi udostępnić swój jacht z ożaglowaniem i wymaganym osprzętem  do pomiarów kontrolnych komisji technicznej lub mierniczego z pominięciem czasu trwania wyścigów. Czas trwania regat rozpoczyna się w chwili zgłoszenia sternika do regat, a kończy się w chwili ogłoszenia ich zakończenia. Załoga będzie zdyskwalifikowana z serii przebytych wyścigów z przypadku stwierdzenia przekroczenia przepisów pomiarowych KRSA.
 12. Wymagane jest ubezpieczenie OC chroniące ludzi i sprzęt zawierające opcję startu w regatach. Sugerowana wartość ubezpieczenia powinna być równa wartości ubezpieczenia OC wynikającego z licencji PZŻ.
 13. Maksymalna ilość załogi w raz z sternikiem 6 osób.
 14. Zabrania się zmiany załogi w trakcie regat – w przypadkach szczególnych decyzje o zmianie załogi w wyścigu lub serii wyścigów podejmie Rada Sterników.
 15. Dopuszcza się dowolne noszenie reklam, ograniczone obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Reklamy nie mogą być umieszczone w miejscu znaku klasy i numerów łodzi na żaglach i kadłubie.

Część B – PRZEPISY POMIAROWE, WYPOSARZENIE OBOWIĄZKOWE

 1. Zasadą przepisów KRSA jest to, że nie zezwalają na żadne zmiany w kształcie kadłuba, płetw, bomu, masztu i żagli.
 2. Znak monotypu KRSA musi być wykonany zgodnie z wzorcem podanym w załączniku numer 1, znak ten ma być umieszczony w górnej części grota, dwustronnie, w sposób trwały.
 3. Znaki ogólne takie jak numery rejestracyjne i znaki państwowe muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
 4. Maszt musi być wykonany ze stopów aluminium załącznik numer 2.
 5. Bom i wytyk genakera materiał dowolny załącznik numer 3.
 6. Żagle: a) grot załącznik numer 4; b) fok załącznik numer 5; c) genaker załącznik numer 6.
 7. Jarzmo steru, rumpel, przedłużka mogą być wykonane z dowolnych materiałów.
 8. Takielunek ruchomy, osprzęt pokładowy – rodzaj materiału użyty do jego wytworzenia oraz zastosowane systemy obsługi nie podlegają ograniczeniom.
 9. Minimalna masa jachtu w trymie pomiarowym wynosi 370kg;  za jacht w trymie pomiarowym uznaje się kompletnie wyposażony jacht przygotowany do startu w regatach, bom ściągnięty talią jak najniżej w kierunku dna kokpitu;  żagle, szoty foka, brasy genakera, cumy, pagaje. Wsporniki transportowe masztu, odbijacze, wyposażenie osobiste załogi nie wchodzą w trym pomiarowy jachtu.
 10. Wyposażenie obowiązkowe jachtu: a) cuma o długości minimum 10m, fi minimum 8mm; b) wiosło długości minimum 1,2m; c) kamizelka asekuracyjna dla każdego członka załogi.

Część C – DOPUSZCZALNE REGULACJE JACHTU W TRAKCIE REGAT

 1. Dopuszcza się regulacje takielunku stałego w czasie regat.
 2. Dopuszcza się rolowanie foka za pomocą rolera.
 3. Dopuszcza się stosowanie tubusa genakera.
 4. Dopuszcza się zmianę żagli w trakcie serii wyścigów
 5. Dopuszcza się stosowanie takich urządzeń jak wimpel, Taktic race itp.

Część D – RANKING ZAŁÓG KLASY REGATOWEJ SIGMA ACTIVE – ZASADY STOSOWANEJ PUNKTACJI

ZASADY PUNKTACJI przydzielanej startującej załodze za zajęte miejsce w regatach zliczanych do RANGINGU ZAŁÓG na sezon 2016 :

 1. Ilość punktów możliwych do uzyskania prze załogę za zajęte miejsce w danych regatach jest równa ilorazowi o wartości = 1/ilość startujących załóg.
 2. Każda załoga rozpoczyna sezon z sumą punktów za 5 wyścigów przy zerowej frekwencji, powiększonej o wartość 10% tzw. „kary za nieobecność”(5×1,1).
 3. Punktacja za poszczególne regaty może być różnicowana współczynnikiem przelicznikowym, który jest ustalany na początku sezonu podczas zatwierdzania Kalendarza Regat na dany sezon przez Zarząd Stowarzyszenia Klasy SIGMA ACTIVE i Sympatyków Aktywnego Żeglarstwa.
 4. Ranking podsumowujący dany sezon, który jest jednocześnie podstawą do wyłonienia zwycięzcy GRAND PRIX obejmuje punktację z ustalonej liczby imprez. Ilość regat zliczana do rankingu GRAND PRIX jest ustalana na początku sezonu przy zatwierdzaniu Kalendarza Regat. W sezonie 2016 ilość punktów z regat zliczonych do RANKINGU ZAŁÓG to 5 najlepszych wyników w sezonie.
 5. Klasyfikacja obejmuje wyniki z całego sezonu i zliczana jest po zakończonych regatach i oficjalnym ogłoszeniu wyników z każdych zawodów przez Głównego Sędziego zawodów.
 6. Klasyfikacja uwzględnia zespoły regatowe, które są reprezentowane przez sterników. Załogi jachtów, a także same jachty mogą być zmieniane.
 7. Regaty uznane zostaną jako liczone do RANKINGU ZAŁÓG przy starcie minimum czterech załóg.
 8. Regaty rozgrywane są zgodnie z „Zasadami organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nie objętych systemem rywalizacji sportowej Polskiego Związku Żeglarskiego”.

Ranking załóg

1 Gołąb Mateusz
POL 36 HASTA LA VISTA
2.340
2 Sobociński Robert
POL 39
2.480
3 Nowacki Norbert
POL 49 YOO!
2.620
4 Wandasiewicz Team - Łukasz
ZIELONA
2.760
5 Piasecki Maciej
POL 41 KUNA
2.900
Szczgółowy ranking 2017 »
Archiwalne rankingi »

Najnowsza galeria

REGATOWY KOŁOBRZEG 2016 – Piracko SŁONY początek sezonu dla klasy SIGMA ACTIVE